Seznam tříd

Název
1.A Třídní učitel Irena Ropková
1.ITZ Třídní učitel Kamil Vimr
2.A Třídní učitel Jana Břicháčková
Učebna B4
2.ITZ Třídní učitel Ondřej Glac
Učebna A3
3.ITV Třídní učitel Alena Jelínková
Učebna A5
SI3 Třídní učitel Ivana Bejblíková
Učebna B2
VOŠ3 Třídní učitel Eva Odložilová
Učebna C1
SI4 Třídní učitel Marta Burešová
Učebna B3
9.ZŠ